Stran 1 od 1

Vojna zvezd v Jugoslaviji

Objavljeno: 06.11.2020 13:42:02
Napisal/-a ninel
Vojna zvezd v jugoslovanskih revijah
https://holonetserbia.com/2016/07/23/st ... -revijama/

Verovali ili ne, u neka davna (a neki bi rekli i srećna) vremena kod nas su izlazili Star Wars stripovi i to na redovnoj bazi! U domaćim strip revijama – Strip Artu (drugoj seriji), Politikinom zabavniku, Denisu, te u sklopu Male stripoteke – su izlazili originalni Star Wars stripovi i to relativno brzo nakon njihovog pojavljivanja u SAD.

E sad, koji su to stripovi? Koje su to priče? U kojim brojevima domaćih revija su oni izašli? U sklopu kojih serijala u Americi su oni bili deo? I, na posletku, imamo li mi ove stripove za download? Ovo su bila neka od glavnih pitanja i zadataka koje sam pokušao da rešim u istraživanju koje je trajalo proteklih nešto više od mesec dana – tako da za sve one koji ste me pitali proteklih nedelja na čemu to radim, a ja vam nisam odgovorio… da, ovo je taj projekat.

Nego, hajde da vidimo koji su to Star Wars stripovi kod nas izlazili. Idemo redom: reviju po reviju.

Strip Art

Strip Art je revija koju je štampalo Oslobođenje iz Sarajeva. Ova revija je izašla u dve edicije: prva, od 45 broja mekih korica koja je izlazila od 1971. do 1973. godine, te druga, od 72 broja mekih korica koja je izlazila u periodu između 1979. i 1986. godine. E sad, u drugoj ediciji Strip Arta je izašao čak 21 broj te revije koji je sadržao Star Wars stripove.

Ti Star Wars stripovi koji su bili objavljivani u Strip Artu su deo serije koju mi danas (obično) zovemo Classic Star Wars, tj. Klasični Star Wars, što je naziv koji su dobili kada ih je Dark Horse reprintovao tokom devedesetih. Ova serija obuhvata dosta toga od najranijih Star Wars stripova: tu su novinski stripovi Rasa Meninga, pa kasnije Arčija Gudvina, pa strip adaptacija knjige Han Solo at Stars’ End, zatim marvelove adaptacije filmova originalne trilogije, te odabrane priče iz marvelovog serijala Star Wars. E sad, šta je sve od toga izlazilo u Strip Artu? Pa, izlazili su novinski stripovi Rasa Meninga kojima je kasnije dat objedinjeni naziv Classic Star Wars: The Early Adventures, tj. prevedeno Klasični Star Wars: Rane avanture, i novinski stripovi Arčija Gudvina, koje su jednostavno nazvani Classic Star Wars, tj. Klasični Star Wars (mada termin „Classic Star Wars“ je istovremeno krovni naziv za sve gore pomenute stvari, tako da imajte to u vidu).


U listi ispod smo vam dali naslove svih priča Ranih avantura i Klasičnog Star Warsa koje su izašle u SAD, a u nastavku, ukoliko je ta priča objavljena kod nas, stoji prevod njenog naslova i u kom broju Strip Arta je ona izašla.

Classic Star Wars: The Early Adventures – Klasični Star Wars: Rane avanture (novinski stripovi Rasa Meninga)
•Gambler’s World – Kockarski svet (Strip Art 12, 13, 14)
•Tatooine Sojourn – Boravak na Tatuinu (Strip Art 15)
•Princess Leia, Imperial Servant – Princeza Leja, sluga Imperije (Strip Art 16)
•The Second Kessel Run – Spasiti Kesel (Strip Art 17)
•Bring Me the Children – Donesite mi decu (Strip Art 18)
•As Long As We Live – Sve dok budemo živi (Strip Art 19)
•The Frozen World of Ota

Classic Star Wars – Klasični Star Wars (novinski stripovi Arčija Gudvina)
•The Bounty Hunter of Ord Mantell – Lovac na ucene sa Ord Mantela (Strip Art 26)
•Darth Vader Strikes – Dart Vejder (Strip Art 28)
•The Serpent Masters – Gospodari zmija (Strip Art 29)
•Deadly Reunion – Smrtonosni Susret (Strip Art 31)
•Traitor’s Gambit – Izdajnikova igra (Strip Art 33)
•The Night Beast – Noćna zver (Strip Art 34)
•The Return of Ben Kenobi – Povratak Bena Kenobija (Strip Art 35)
•The Power Gem – Osioni dragulj (Strip Art 37)
•Iceworld – Ledeni svet (Strip Art 39)
•Revenge of the Jedi – Osveta Džedaja (Strip Art 40)
•Doom Mission – Nemoguća misija (Strip Art 40)
•Race for Survival
•The Paradise Detour
•A New Beginning – Novi početak (Strip Art 42)
•Showdown – Okršaj (Strip Art 44)
•The Final Trap – Poslednja zamka (Strip Art 47)

Kao što vidite, u Strip Artu se nalazi skoro čitava kolekcija Ranih avantura Rasa Meninga, te Klasičnog Star Warsa Arčija Gudvina. Ipak, pored gore navedenih, imajte u vidu da postoji još par novinskih stripova – a to su Gudvinova adaptacija knjige Han Solo at Stars’ End, zatim The Constancia Affair i The Kashyyyk Depths od Meninga, te Planet of Kadril od Rasa Helma – koje Strip Art nije objavio (mada neke od njih, iz nepoznatih razloga, nije reprintovao ni Dark Horse tokom devedesetih).


E sad, ono možda najvažnije: sve ove Star Wars stripove koje je Strip Art objavio mi smo nabavili i okačili u našu Download sekciju! S obzirom da je Strip Art bio velika revija od stotinjak strana, mi smo povadili samo Star Wars stripove i napravili poseban cbr fajl za svaku priču. Dakle pravac: Download -> Stripovi -> Legende -> Klasični Star Wars

Denis

Denis je bila strip revija koja je izlazila od 1976. pa do 1981. godine, a izdavač je bila Politika iz Beograda. Ukupo su izašla 262 broja ove revije, od koji su njih deset sadržali Star Wars stripove. Te stripove je u Americi izvorno radio Marvel, a u Denisu su izašli bukvalno prvih deset brojeva tog serijala (koji je inače ukupno na kraju imao 107 brojeva), kog mi danas obično nazivamo Klasični Marvelov Star Wars. U listi ispod stoje naslovi i priča u originalu, a odmah pored i njihov zvanični prevod i u kom broju Denisa su izašle:
•Star Wars 1 – Ratovi zvezda 1 (Denis 96)
•Star Wars 2: Six Against the Galaxy – Ratovi zvezda 2: Šestorica protiv galaksije (Denis 97)
•Star Wars 3: Death Star – Ratovi zvezda 3: Stanica smrti (Denis 98)
•Star Wars 4: In Battle with Darth Vader – Ratovi zvezda 4: Dvoboj sa Dartom Vaderom (Denis 99)
•Star Wars 5: Lo, The Moons of Yavin! – Ratovi zvezda 5 (Denis 107)
•Star Wars 6: Is This the Final Chapter? – Ratovi zvezda 6: Je li to kraj? (Denis 108)
•Star Wars 7: New Planets, New Perils! – Ratovi zvezda 7: Nove planete, nove opasnosti (Denis 117)
•Star Wars 8: Eight for Aduba-3 – Ratovi zvezda 8: Osmorica za Adabu-3 (Denis 118)
•Star Wars 9: Showdown on a Wasteland World – Ratovi zvezda 9: Ispraćaj na pustom svetu (Denis 119)
•Star Wars 10: Behemoth from the World Below – Ratovi zvezda 10: Čudovište iz donjeg sveta (Denis 120)

Pored Denisa, klasični Marvelovi Star Wars stripovi su izlazili i u Politikinom zabavniku, ali o tome nešto kasnije. Ono što je verovatno najbitnije, svih ovih deset stripova mi smo pronašli i dodali u našu Download sekciju, stoga pravac: Download -> Stripovi -> Legende -> Klasični Marvel Star Wars

Evoksi

Tokom jeseni i zime 1990. Godine, novosadski Marketprint je kao specijalno izdanje Stripoteke štampao serijal Evoksi, koji je izašao u dvanaest brojeva, a kog je u SAD originalno štampao Marvel. Isto kao i za Strip Art, i ovde ćemo napraviti listu svih priča ovog serijala koje su objavljene u SAD, a u nastavku, ukoliko je ta priča objavljena kod nas, stoji njen prevod i u kom broju našeg izdanja je ona izašla.
•The Rainbow Bridge – Dugin most (Evoksi 1)
•Rites of Power – Gusari sa Zorbe (Evoksi 2)
•Flight to Danger – Let u opasnost (Evoksi 3)
•Valley of Evil – U dolini zla (Evoksi 4)
•The Terrible Machine – Strašna sprava (Evoksi 5)
•The Ice Demon – Ledeni demon (Evoksi 6)
•The Perilous Laughing Spell – Smešna priča (Evoksi 7)
•Eye of the Kreegon – Kregonovo oko (Evoksi 8)
•The Underwater Kingdom – Podvodno carstvo (Evoksi 9)
•The Demons of Endor – Demoni Endora (Evoksi 10)
•The Incredible Shrinking Princess – I sve manja princeza (Evoksi 12)
•The Thorn Monster – Čuvaj se Zub-Zuba (Evoksi 11)
•The Black Cavern
•King for a Day


Ovaj serijal takođe imamo kompletan u našoj Download sekciji, doduše, u pdf fajlovima. Dakle: Download -> Stripovi -> Legende -> Evoksi

Droidi

Droidi je strip serijal od sedam brojeva koji je izlazio od decembra 1989. pa do juna 1990. godine, a takođe je bio izdavan od strane novosadskog Marketprinta, dok ga je u SAD originalno izdavao Marvel. Isto kao i za Strip Art i Evokse, i ovde ćemo napraviti listu svih priča ovog serijala koje su objavljene u SAD, a u nastavku, ukoliko je ta priča objavljena kod nas, stoji njen prevod i u kom broju našeg izdanja je ona izašla.
•The Destroyer – Razarač (Droidi 1)
•The Ultimate Weapon – Poslednje oružje (Droidi 2)
•The Scarlet Pirate – Skerletni pirat (Droidi 3)
•Lost in Time
•Separated – Rastavljeni na silu (Droidi 4)
•Star Wars According to the Droids 1 – Imperijalci napadaju (Droidi 5)
•Star Wars According to the Droids 2 – Osveta Darta Vejdera (Droidi 6)
•Star Wars According to the Droids 3 – Poslednji od Džedaja (Droidi 7)

Strip serijal Droidi takođe imamo u našoj Download sekciji, isto u pdf-u. Dakle: Download -> Stripovi -> Legende -> Droidi

Politikin zabavnik

Kod Politikinog zabavnika, situacija je malo drugačija. Drugačija je zato što nismo uspeli da pronađemo sve brojeve ovog magazina koji su sadržali Star Wars stripove te zbog toga za neke stripove nismo mogli da proverimo koje su to tačno priče u originalu.

Ipak znamo nekoliko bitnih stvari! Prva je da su to očigledno priče koje je izvorno radio Marvel u SAD, a drugo, znamo u tačno kojim brojevima Zabavnika su one objavljene, te koji su domaći naslovi za te priče. Evo spiska:
•Politikin zabavnik 1559 – Ratovi zvezda: Imperija uzvraća udarac I deo – Zubi ledenog carstva
•Politikin zabavnik 1560 – Ratovi zvezda: Imperija uzvraća udarac II deo – Snegohotke napadaju
•Politikin zabavnik 1561 – Ratovi zvezda: Imperija uzvraća udarac III deo – Bekstvo sa Hota
•Politikin zabavnik 1562 – Ratovi zvezda: Imperija uzvraća udarac IV deo – Kako se postaje Džedaj
•Politikin zabavnik 1563 – Ratovi zvezda: Imperija uzvraća udarac V deo – Izdaja na Bespinu
•Politikin zabavnik 1564 – Ratovi zvezda: Imperija uzvraća udarac VI deo – Obračun
•Politikin zabavnik 1627 – Ratovi zvezda: Grad iz snova
•Politikin zabavnik 1635 – Ratovi zvezda: Smrtonosna sonda
•Politikin zabavnik 1660 – Ratovi zvezda: Svet droida
•Politikin zabavnik 1676 – Ratovi zvezda: 3. Zakon
•Politikin zabavnik 1688 – Ratovi zvezda: Poslednji Džedaj
•Politikin zabavnik 1720 – Ratovi zvezda: Povratak Džedaja I deo – U rukama Džabe Hata
•Politikin zabavnik 1721 – Ratovi zvezda: Povratak Džedaja II deo – Misija na Endoru
•Politikin zabavnik 1807 – Ratovi zvezda I deo: Crvena smrt
•Politikin zabavnik 1808 – Ratovi zvezda II deo: Gnev u crvenoj nebuli
•Politikin zabavnik 1809 – Ratovi zvezda III deo: Protiv Crvene noći


To bi bilo to. Uspeli smo da skoro sve Star Wars stripove koji su izlazili u Bivšoj Jugoslaviji pronađemo, katalogizujemo, odredimo koje su to priče u originalu, te da ih dodamo u našu Download sekciju, što, verujte, nije bio ni malo lak zadatak, te je ovo prvi ovakav poduhvat. Ipak, ovaj projekat se ne zaustavlja ovde – kraj će tek biti kada pronađemo preostala izdanja Politikinog zabavnika sa Star Wars stripovima, te kad ih detaljnije proučimo i dodamo za download.

Na kraju, moram da se zahvalim ekipi sa Stripoteka foruma koji su vredno skenirali i aploudovali ove silne revije, jer da toga nije bilo, ovo istraživanje bi trajalo mnogo duže.