Kako je nastal šah?

Vse ostale teme, ki vam padejo na pamet.
No saj sam naslov pove vse.

Moderators: TomDar, jang, Corto, Tornado, Mioke

dokkk
Posts: 25
Joined: 12.09.2006 7:07:02
Location: novo mesto

Kako je nastal šah?

Post by dokkk »

ZGODOVINA ŠAHA
________________________________________
LEGENDE
Še vedno ostaja odprto vprašanje o tem, kako je šah sploh nastal. Strokovnjaki niso povsem zedinjeni o času in kraju nastanka, čeprav o tem kroži več legend.
Ena izmed njih pravi, da je kraljevsko igro izumil rimski bog vojne Mars. Bil naj bi namreč zaljubljen v lepo boginjo Caisso, njeno ljubezen pa si je po pripovedki pridobil šele s tem, ko ji je poklonil igro šah. Še dandanes je boginja Caissa priznana kot boginja šaha. Ta legenda je luč sveta ugledala po zaslugi angleškega pesnika Williama Jonesa, ki jo je na svet spravil v obliki pesnitve.
Drugo legendo je spisal Neckam v srednjem veku. Ta govori o tem, da si je šah izmislil grški junak pred Trojo Palamed. Z njim naj bi zabaval svoje vojake v desetih letih postopanja pred oblegovanim mestom. V tej legendi prav tako težko najdemo kakšno zrno resnice, saj Homer v svojem slavnem epu ne omenja nobene šahu podobne igre. Prvi zapisi se pojavijo šele v šestem stoletju v Perziji.
Še eno izmed bajk je spisal perzijski pesnik Abu'l Kasim Mansur - Firduzi v desetem stoletju. Ta govori, da je šah izumila mati kraljica za svoja sprta sinova, ki sta hotela začeti državljansko vojno. Šah jima je omogočil, da sta se med sabo borila brez prelivanja krvi. V epu je ta igra poimenovana ČATURANGA.
Ena izmed svetovno najbolj znanih legend pravi, da je šah izumil indijski vezir Sassa ibn Dahir okoli leta 500. Napisal pa jo je arabski matematik in filozof Averroe v dvanajstem stoletju. Vezirjevo igro je predstavljala kvadratna plošča razdeljena na 64 enakih enobarvnih kvadratkov. Vsebovala je po šestnajst črnih in belih figur. Igro igrata dva igralca (vsak ima figure svoje barve). Izmenično vlečeta poteze s svojimi figurami po pravilih, ki veljajo za vsako skupino figur posebej. Igra je predstavljala boj dveh sovražnih vojsk, pri katerih ima najpomembnejšo vlogo kralj. To igro je vezir predstavil kralju Šihramu. Kralju je bila igra tako všeč, da je vezirju obljubil, karkoli si bo zaželel. Njegova želja je bila skromna, saj si je zaželel le toliko zrn pšenice, kolikor jih je, če na prvo polje šahovnice postavimo eno zrno, na drugo dve, na tretje štiri in tako dalje do štiriinšestdesetega. Kralj se je želji nasmehnil in ukazal prinesti vrečo pšenice, a ko so zrna začeli šteti, jih je kmalu zmanjkalo. Kraljevi modrijani so izračunali, da toliko pšenice kot je kralj obljubil vezirju, Indija ne pridela v tisoč letih. Število zrn bi bilo enako 18 446 744 073 709 551 615. Ta legenda je še najdlje veljala za resnično, a znanstveniki so dokazali, da v tistih časih sploh še niso poznali številskega sistema, potrebnega za izračun tako ogromnega števila zrn.
PRAŠAH - ČATURANGA
Ena izmed najbolj priznanih hipotez o nastanku šaha je plod angleškega poznavalca vzhodnih kultur Murraya .Hipoteza trdi, da je šah nastal v Indiji okoli leta 570. Murray jo dokazuje z dejstvi, da šah pred letom 570 v zapisih ni omenjen. Do leta 550 so v deželo vpadali Huni, nato pa se je začel kulturni razvoj in posledično tudi razvoj družabnih iger. Leto 570 je omenjeno na podlagi nekega epa iz sedmega stoletja, ki govori tudi o igri na osemvrstnih ploščah. Te prvotne šahovnice so se imenovale aštapade in so imele 64 enakih enobarvnih polj. Figure, ki so se po aštapadi premikale so se imenovale čaturanga, kar pomeni vojsko, dobeseden prevod pa je štiridelno (vojska v stari Indiji je imela štiri skupine bojnih enot: bojne vozove, pehoto, konjenico in slone). Čaturanga je torej igra, ki predstavlja boj dveh vojska s štirimi tipi bojevnikov, ki jih vodita kralja s svojima ministroma. Vsaka figura je imela drugačno moč in gibljivost, tako se je na primer kralj lahko premikal tako kot današnji na katerokoli polje poleg sebe, mantrin (minister), katerega vlogo ima danes kraljica, se je lahko premikal le po diagonalnih poljih poleg sebe. Hastin je predstavljal slona in je bil predhodnik današnjega lovca premaknil pa se je na tretje polje po diagonali. Ostaneta še ratha (bojni voz - današnja trdnjava), ki se je premaknil na tretje polje po liniji ali vrstici, ter asva (današnji konj), ki se je premikal prav tako kot se danes. Kmetje ali padati so tudi ohranili pravila za premikanje, razlika je le, da se vedno premaknejo le za eno polje. Cilj čaturange ni popolnoma znan, Murray pa predvideva, da je bilo za zmago potrebno popolno uničenje nasprotnih figur.
Večina strokovnjakov se strinja glede kraja nastanka, glede letnice pa se še vedno pojavljajo dileme, kajti v perzijskem epu, ki je nastal v šestem stoletju, je omenjena igra iz tretjega stoletja imenovana čatranga, kar je perzijski naziv za indijsko čaturango. V soglasju z epom tudi Firduzi omenja tretje stoletje kot čas nastanka.
Hipotezo, ki jo je postavil Murray, je nekoliko omajalo odkritje glinastih figur poleg rimskega vojaka iz drugega stoletja. Ker o šahu ne govori nobeno poročilo iz starega Rima, strokovnjaki domnevajo, da je vojak figure prinesel iz Perzije, kjer so se v tistih časih bojevali. Še vedno pa je najbolj verjetno, da šah izvira iz dežele kast - Indije.
O izvoru čaturange se je leta 1947 pojavila nova hipoteza, avtorja Pavleta Bideva, makedonskega zgodovinarja. Ta pravi, da je gibanje figur in figur samih simbol štirih elementov (mantrin je simbol ognja, hastin zraka, ratha zemlje in asva vode), medtem ko naj bi kralj predstavljal vsepovsod prisotni eter. Čaturanga naj bi torej bila tempeljski pripomoček, s katerim so brahmani ugotavljali voljo bogov. Kasneje, ko so brahmani izgubili svojo vlogo naj bi čaturanga dobila družabno vrednost.
PREKO ARABCEV V EVROPO
Čaturanga je iz Indije preko Perzije dospela v do Arabcev, ki so jo poimenovali Šatrandž. V obdobju od sedmega stoletja so se začela arabska osvajanja po Evropi in Aziji. Z ozemljem in bogastvom so si pridobili tudi nova znanja. Kalifi so bili zadolženi za zbiranje kulturne dediščine. Tako je poleg drugih znanosti do njih prišla tudi zanimiva indijska igra, katero je kalif Al-Mamun uvrstil med znanosti, ki so jih vedeži preučevali v njegovi hiši modrosti.
Arabci so šahiste cenili. Najboljšim izmed njih so podelili naslov alija. Alija je postal šahist, ki je zmagal na kakem močnem turnirju ali pa v dvoboju kakega drugega alijo. Najslavnejši alija je bil Al Suli. Po njegovih načelih je Perzijec Ladžladž napisal knjigo, ki je pomemben vir za spoznavanje oblike te igre v arabskem obdobju. Šatrandž se je od čaturange nekoliko razlikoval. Preimenovala so se imena figur, rathi pa se je povečala gibljivost, premikala se je že identično kot današnja trdnjava.
Tabela imen
INDIJSKO PERZIJSKO ARABSKO ANGLEŠKO SLOVENSKO
ČATURANGA ČATRANG ŠATRANDŽ CHESS ŠAH
RADŽA ŠAH ŠAH KING KRALJ
MANTRIN FERZAN FERZ QUEEN DAMA
RATHA RUKH RUKH ROOK TRDNJAVA
HASTIN PIL FIL BISHOP LOVEC
ASVA ASP FARAS KNIGHT SKAKAČ
PADAT PIJADAH BAIDAK PAWN KMET
Šatrandž je res malo bolj podoben današnjemu šahu, a vendar je med njima še precej bistvenih razlik. Tako ima šahovnica pri šatrandžu enobarvna polja, medtem ko imajo dandanašnje polja izmenično črna in bela. Razlike so bile še pri gibanju figur. Ferz se je lahko premaknil samo na sosednja diagonalna polja, Fili so se gibali po tretjih diagonalnih poljih glede na trenutno, baidaki pa niso imeli pravice do začetnega dvojnega skoka. Prav tako ni obstajalo pravilo rokade, zamenjani pa sta bili poziciji kralja in ferza.
Ker je gibljivost figur pri šatrandžu tako okrnjena, je za zmago zadostovalo samo zajetje vseh nasprotnikovih figur, razen šaha. To pravilo je bilo tako ohlapno zato, ker je bilo nasprotnikovega šaha, kljub veliki materialni prednosti, zelo težko matirati. V primeru, ko sta na šahovnici ostala samo kralja, je bila partija remi. Ko je bil nasprotnikov kralj ujet in se z nobeno potezo ni mogel rešiti, je bilo dovolj, da je igralec izjavil šah-mat (kralj je mrtev) in tako dobil partijo. Arabci so poznali tudi pat, to je posebna pozicija, ko igralec ne more pravilno premakniti nobene figure, če pa premakne kralja, ga nasprotnik v naslednji potezi pobije. Pat ali said je pomenil poraz za patirano stran. Šele kasneje so pat priznali kot obliko remija. Igralci šatrandža so sestavljali tudi mansube, predhodnike šahovskih problemov.

Šah je v Evropo prišel z arabsko osvojitvijo Pirenejskega polotoka. Arabski šatrandž dobi nova poimenovanja, latinski izraz zanj je ludum Scachorum, Nemci ga imenujejo Schach, Angleži pa chess. Najprej se je igra uveljavila pri vladarjih (izredno rad ga je igral Karel Veliki), nato so jo prevzeli plemiči in nazadnje še preprosto ljudstvo. Prvi pisani dokument o šatrandžu je katalonska pridiga iz leta 1010. Iz Španije se je šah preko Anglije in Nemčije razširil v Skandinavijo. Zanimivo pa je dejstvo, da so Rusi šah poznali že konec osmega stoletja, saj ga najdemo v starodavnih pesnitvah. Kot vse kaže so Rusi šah prevzeli naravnost z vzhoda. Šah so poimenovali Šahmati, dama pa je ostala ferz, kar je še en dokaz več, da je šah prišel v Rusijo z Orienta precej neposredno. O prenosniku krožita dve teoriji. Ena trdi, da je šah prišel v Rusijo s Tatari, druga pa, da so ga dobili iz Bizanca (Bizantinci so igrali na posebni šahovnici, ki je bila v obliki kroga). V Italijo naj bi šatrandž prinesli križarji. Omenja ga tudi neki kardinal, ki toži papežu Aleksandru II. plemiča, ki naj bi popival in igral šah po beznicah. Kasneje je ta papež šah uvrstil na indeks prepovedanih knjig. Prav tako ga je Sveti Bernard leta 1128 prepovedal igrati redu Templjarjev, kasneje pa je Ludvik IX. izdal splošno prepoved igranja, kljub temu da ga je v mladih letih prav rad igral tudi sam.
Edikti in prepovedi pa na Apeninskem polotoku, kjer so bili ljudje znani po svobodomiselnosti, šahu niso prizadejali kakšne posebne škode. Šatrandž se je tam lahko v miru razvijal naprej. Tako je v Milanu leta 1275 po pridigah meniha Jacobusa de Cessolisa nastal kodeks De ludo Scachorum, ki je opisoval takratna pravila. Poznali so že začetni dvojni skok kmeta in nekakšen zametek rokade. Leta 1283 je nastal še en kodeks po ukazu kastiljskega kralja Alfonsa Modrega, ki tudi opisuje novi pravili. Shranjen je na gradu Escorial pri Madridu. V naslednjih desetletjih je nastalo še nekaj rokopisov, a zatem je prišlo dvestoletno zatišje. Končno je leta 1480 izšla prva tiskana knjiga o šahu z naslovom The game and play of the chess, ki jo je izdal Caxton v Londonu.
Kasneje je šah doživel še nekaj sprememb. Zamenjali sta se poziciji kralja in dame. Tako je dama danes na polju enake barve kot je sama, kralj pa na polju nasprotne. Pozicija šahovnice mora biti takšna, da je v igralčevem levem spodnjem kotu polje črne barve. Spremembi sta doleteli tudi damo in lovca. Dama se danes lahko premakne na katerokoli polje po liniji, vrsti ali diagonali, lovec pa na katerokoli diagonalno polje. Čisto zadnji pravili, ki sta šatrandž spremenili v sodoben šah pa sta: pravilo rokade in pravilo mimohoda (en passant). Tako smo postopoma prišli do sodobnega šaha, ki je doživel neverjetne razsežnosti. Najnovejši podatki govorijo, da naj bi šah znala igrati skoraj milijarda ljudi!

User avatar
Gusar
Posts: 2293
Joined: 19.10.2006 0:07:01
Location: Ptuj

Post by Gusar »

Zanimiv prispevek dokkk :)
Šah je zakon :D
GOTOF JE!

User avatar
Mulder
Posts: 308
Joined: 29.01.2005 15:04:36
Location: Nova Gorica

Post by Mulder »

Vsako jutro ob 5ih igram šah na PCju, všeč mi je občutek popolne koncentracije, ko more bit vsaka poteza premišljena.:)

User avatar
TomDar
Administrator STRIPOHOLIK
Posts: 5915
Joined: 21.01.2005 19:09:40
Location: Logatec
Contact:

Post by TomDar »

Super, potem je nekaj šahistov tukaj, jaz sem "amaterski" a vseeno rad igram, tako da bi lahko kdaj udarili kak turnirček prek neta... saj je veliko free iger za šah, pa bi kako odigrali :)
Članek pa je super...

User avatar
Ruki
STRIPOHOLIK
Posts: 2022
Joined: 16.06.2007 16:45:01
Location: Oblazinjena sobica na zaprtem oddelku

Post by Ruki »

Šah je moj najljubši šport! Samo, ko nimam z nikomer prilke igrat. S pcjem je pa brezvezno :roll:
Last edited by Ruki on 15.09.2007 22:08:32, edited 1 time in total.

User avatar
horex2
STRIPOHOLIK
Posts: 2314
Joined: 28.02.2006 15:23:46
Location: trbovlje

Post by horex2 »

tud jst mal znam,evo,se bomo 1x udarli,pa bo...
horex je zakon, pa reno tud...

User avatar
Corto
Moderator STRIPOHOLIK
Posts: 5874
Joined: 25.01.2005 20:30:25
Location: Škofja Loka
Contact:

Post by Corto »

Ruki wrote:Šah je moj najljubši šport! Samo, ko nimam z nikomer prilke igrat. S pcjem je pa brezvezno :roll:
Ruki, prinesi en šahovski set na bazar. Bomo kakšno odigrali, če bo možnost :wink:

User avatar
Fishleg
STRIPOHOLIK
Posts: 255
Joined: 19.08.2005 14:45:45
Location: Maribor/Ljubljana

Post by Fishleg »

http://gameknot.com/

Super stran

Moj nick: fishleg

User avatar
mister-no
Posts: 1349
Joined: 10.02.2005 11:25:46
Location: ...
Contact:

Post by mister-no »

jaz tud rad igram, pred časom sem nekaj šahkovskih knjig prebral, in s tem sem malo izboljšal svoje šahovsko znanje.

je pa online igra za šah na www.flyordie.com

tudi snooker in še nekatere stvari se lahko igra

User avatar
mister-no
Posts: 1349
Joined: 10.02.2005 11:25:46
Location: ...
Contact:

Post by mister-no »

na flyordie, lahko organiziramo turnir, sem že bil vabljen v nekatere turnirje ki so jih uporabniki organizirali sam nisem igral.

sam registirate se pa je, za zmago se dobivajo rejtingi, za poraz gubite, za remi, pa dobi nekaj malega rejtinga tisti ki ma slabši rejting, boljši pa zgubi.

Igra se na 20 minut, obstaja tudi na 5 min.

je več sobic, in če bi organizirali turnir, bi se dogovorili za kako sobo ki je skoraj prazna, in točen čas. igrali bi na dve zmagi...

če je kdo tak naj se tukaj napiše, in se registrira na flyordie, je brezplačno.

Igrali bi vsak z vsakim, točke pa bi vodili na tej strani.

dokkk
Posts: 25
Joined: 12.09.2006 7:07:02
Location: novo mesto

Post by dokkk »

Super ideja Mister No :D Jst sem že kar nekaj časa prijavljen na f.o.d. Če je še kdo za se lahko zmenmo :lol: V soboto pa prinesem 1 komplet figur,pa se lahko udarmo...

LP :D :D

User avatar
mister-no
Posts: 1349
Joined: 10.02.2005 11:25:46
Location: ...
Contact:

Post by mister-no »

tu prijave za turnir zbiramo

jaz sem prvi

dokkk je drugi, če se strinja


1.Mister-no
2.dokk


Zdaj nekaj dni bo potrebno počakati, da vidimo kolko bo prijav za turnir, pa da potem lahko začnemo

PS: včasih se povezava prekine, iz več razlogov, v primeru da je očitno da eden izgublja, se potem nasprotniku prizna točka, če pa ne pa se ponovno odigra partija. Sam upam da ne boste to izrabljali:)

User avatar
TomDar
Administrator STRIPOHOLIK
Posts: 5915
Joined: 21.01.2005 19:09:40
Location: Logatec
Contact:

Post by TomDar »

Evo, da bo zanimivo, se prijavljam tudi jaz
3. TomDar

LP

User avatar
Ruki
STRIPOHOLIK
Posts: 2022
Joined: 16.06.2007 16:45:01
Location: Oblazinjena sobica na zaprtem oddelku

Post by Ruki »

4. Ruki

PS: stran ne dela

User avatar
Nobody
STRIPOHOLIK
Posts: 5915
Joined: 02.05.2005 13:03:56
Location: Gornji Slaveči 2

Post by Nobody »

5: Nobody

meni dela stran

Post Reply