Fašizem, tukaj in zdaj

Vse ostale teme, ki vam padejo na pamet.
No saj sam naslov pove vse.

Moderators: TomDar, jang, Corto, Tornado, Mioke

User avatar
ninel
Posts: 4604
Joined: 19.04.2006 19:14:19
Location: Beograd

Re: Fašizem, tukaj in zdaj

Postby ninel » 29.12.2017 11:53:08

Pismo španskega veleposlanika Milanu Kučanu

Spoštovani gospod predsednik! Prejel sem vaše pismo, preko katerega mi posredujete povzetek okrogle mize o razmerah v Kataloniji,
ki jo je 14. decembra organiziral Forum 21 – društvo, ki mu predsedujete. Naj začnem rekoč, da sem pogrešal prisotnost kakšnega
sodelujočega, ki bi predstavljal stališče ogromnega števila katalonskih državljanov, ki ne podpirajo neodvisnosti. Nasprotno sem se
lahko prepričal o udeležbi predstavnika katalonskega osamosvojiteljskega sektorja evropskega poslanca Ramóna Tremose, poleg
slovenskih osebnosti, ki so simpatizerji katalonskega independentizma.

Zato se zdi, da ni šlo za resno dejavnost, ki bi se skušala približati problemu z intelektualno poštenostjo in objektivnostjo. Vseeno pa
se počutim primoranega odzvati glede na resnost vaših izjav in opažanj, ki so nesprejemljiva in bi morebiti izpadla celo žaljiva, če se
ne bi, ker so neutemeljena, diskreditirala kar sama; poleg tega ste se, na moje presenečenje, odločili pismo objaviti v časopisih
Dnevnik in Mladina.

Vi in drugi udeleženci okrogle mize se oklicujete – si mislim, da izhajajoč iz utemeljitve, da ste zato moralno in zgodovinsko kvalificirani
– za pooblaščene za podeljevanje ali zavrnitve potrdil o demokratičnosti, v tem primeru državi članici Evropske unije, kot je Španija,
ki je uresničila zgleden prehod v demokracijo in katere demokratične standarde in vladavino prava leto za letom priznavajo vsi pristojni
večstranski organi (priporočam vam, da preučite številne razpoložljive statistične podatke).

Glede na vaše očitne predsodke o zadevi, mislim, da ni vredno, da široko odgovarjam na vsako vašo trditev in obtožbo posebej. Vendar
vam bom vseeno rekel, gospod predsednik, da so bile vse volitve, ki so se zgodile v Španiji v zadnjih štiridesetih letih, vključno
s katalonskimi, demokratične, pregledne in vzorne, njihovi rezultati pa dosledno spoštovani. Sumiti ali vzbuditi celo najmanjši sum, da bi
se v Španiji lahko odvile volitve, ki ne bi bile v skladu s standardi države članice EU, je žaljivo in kaže na absolutno nepoznavanje jamstev
španskega volilnega sistema. Ob tem vas pozivam, da ga preučite.

Trditi, da so v Španiji politični zaporniki je še ena neutemeljena brezobzirnost, ki je ni mogoče razložiti drugače kot z absolutnim
nepoznavanjem prava. V Španiji, tako kot v kateri koli drugi priznani in uradno potrjeni demokratični državi, ni političnih zapornikov,
ampak politiki, ki so v zaporu zaradi kršitve zakona in to priznava praktično celotna mednarodna skupnost (izjeme govorijo zase) ter
organi kot Amnesty International. Po drugi strani pa bi vas želel obvestiti, da se ljudje, ki jim sodišča trenutno sodijo zaradi domnevnih
hudih kaznivih dejanj vstaje, upora ali nezakonite porabe denarja - kaznivih dejanj, ki obstajajo v večini demokratičnih držav, vključno
s Slovenijo - in so na begu (ne v begunstvu), v zaporu ali pogojno na prostosti, so popolnoma upravičeni do uveljavljanja pravice do
aktivnega ali pasivnega sodelovanja na volitvah, dokler ne bi prišlo do pravnomočne obsodbe. Dejansko je večina njih kandidatov na
prihodnjih volitvah v Kataloniji.

Slovenija in Španija sta vedno bili prijateljski državi in partnerici v okviru EU in organizacije NATO. Vi se v vašem pismu tako tudi
predstavljate, kar me veseli. Vendar pa se bojim, da s svojim odnosom do Katalonije ne prispevate pozitivno k temu dobremu odnosu,
ampak ga ogrožate. Obstaja veliko Špancev, tudi Kataloncev, ki ne razumejo in menijo, da so globoko nepravična - in celo žaljiva -
stališča in opažanja, kot tista, ki jih javno navajate v vašem pismu, zlasti, ker jih izraža nekdanji predsednik partnerske in zavezniške
države, kot je Slovenija, s katero Španija vzdržuje tesne vezi prijateljstva.

Španija je aktivno podprla vstop Slovenije v evroatlantske institucije in se ji nikoli ni zoperstavila na nobenem področju, ne v zunanji ne
notranji politiki, ne na gospodarskem, socialnem, kulturnem ali kakršnemkoli drugem področju. Pri mnogih zadevah smo vedno sodelovali
vljudno in lojalno, ob tem upamo, da se bo slednje obdržalo tudi v prihodnje.

S spoštovanjem,

José Luis de la Peña

veleposlanik Španije

Odgovor Milana Kučana španskemu veleposlaniku

Spoštovani g. veleposlanik José Luis de la Peña​, vaša ekscelenca! Vaš odgovor na moje pismo o Kataloniji je zelo poveden. Dobro, da ste
ga objavili. Iz njega lahko sklepamo, kakšen je odnos Madrida do Barcelone.

Prepričan sem, da v Sloveniji ni človeka, ki se ne bi z veliko spoštljivostjo spominjal zglednega prehoda Španije iz obdobja Francove
diktature v demokracijo, na katerega me opozarjate. Vendar moram ob tem povedati, da nihče, ne človek ne nobena država nimata licence
demokratičnosti, ki bi veljala enkrat za vselej. Tudi Slovenija ne. Demokratičnost je potrebno dokazovati in jo potrjevati vselej na novo, ob
vsakem dogodku in v vsakokratnih novih okoliščinah, ki jih prinaša razvoj. O demokratičnosti tudi ne govorijo toliko statistični podatki, na
katere me napotujete, ampak predvsem dejanja oblastnih organov. Naj vas spomnim, demokracija se vselej dokazuje v odnosu do tistega,
ki misli drugače.

Španska vlada Mariana Rajoya je imela in še vedno ima, še posebej sedaj po izidu nedavnih regionalnih volitev v Kataloniji, sijajno priložnost,
da dokaže in potrdi svojo demokratičnost. Ne s policijskim nasiljem, ne s kriminaliziranjem političnih nasprotnikov, ne z zapori in ne s sodišči,
temveč z dialogom. Z dialogom tudi o vprašanjih, zaradi katerih veliko Kataloncev v Španiji ne prepoznava države, ki je prijazna do njihove
nacionalne identitete in prihodnosti.

Samo za to gre, gospod veleposlanik, za dialog.

Milan Kučan

Ljubljana, 27. december 2017

User avatar
ninel
Posts: 4604
Joined: 19.04.2006 19:14:19
Location: Beograd

Re: Fašizem, tukaj in zdaj

Postby ninel » 29.12.2017 12:25:58

Božo Repe: Blodnje noriškega kraljestva

https://www.dnevnik.si/1042763842

"Se vam kdaj zazdi, da blodnje »noriškega kraljestva« skozi danes moderne, v resnici pa že leta uporabljane
»fake news« postajajo podstat slovenske države? Meni se. Seveda ne prvič, a gre vedno na slabše. Če drugega
ne: za ugotovitev, da Janša s tviti usmerja slovensko politiko in v veliki meri tudi medije, pač ni potrebna
velika analitičnost. Za ugotovitev, da bi rad ta sistem razširil na vse družbene podsisteme, ne glede na to,
ali je na oblasti ali ne, pa tudi ne."

Image

User avatar
ninel
Posts: 4604
Joined: 19.04.2006 19:14:19
Location: Beograd

Re: Fašizem, tukaj in zdaj

Postby ninel » 30.12.2017 11:40:09

Odličen tekst Svetlane Slapšak! Če je kdo gledal nacionalistični kičeraj Rosvite Pesek ob nekem posiljenem prazniku, ve zakaj se gre.

Svetlana Slapšak: Glas iz jame

Ob koncu starega leta in začetku novega sem želela napisati nekaj vedrega ali vsaj znosnega in kolikor toliko prigodnega, vendar mi ni bilo dano.
Kot večina drugih pozornih državljank in državljanov sem si namreč ogledala produkcijo državne televizije v čast dneva samostojnosti in enotnosti.
Nikogar ne krivim, sama sem tako hotela. Prevzemali so me občutki sramu, studa, besa, ponižanja in bede, a sem do konca vztrajala pri ogledu
tega škandaloznega izdelka, nevrednega katerekoli države na svetu, ki slavi dan svoje samostojnosti.

Gospa Pesek ima rada kamne. Kamni so hladni, gluhi, slepi, nemi in brezčutni, pa četudi sodijo med čudežne stvaritve narave. "Ljube Slovence"
nagovoriti iz jame, iz jamskih kapnikov, je kočljiva zadeva, če se že ne govori o kapnikih samih. Res je sicer, da je neživim rečem vsekakor moč
vdahniti življenje ob dobrem poigravanju s simboli, z miti, ironijo, humorjem, asociacijami, Z dobrimi dramatskimi potezami in literarno
prefinjenostjo. Toda tukaj ne gre za tak primer. Model gospe Pesek je povsem skladen z vrsto domače naloge tam nekje v četrtem ali petem
razredu osnovne šole: napišite, kaj občuti in kaj bi lahko povedal spomenik (ali denimo gora, stari hrast, most, reka itd.), praviloma v lokalnem
okvirju. Nepogrešljivo so potem najbolje ocenjeni patetični in dolgočasni zapisi in gorje tistemu, ki se drzne teme lotiti s kančkom hudomušnosti.
No, na srečo se vedno najdejo tudi bistri in duhoviti učenci in učitelji, tako da je zadeva lahko vendarle tudi zabavna. Toda v primeru gospe
Pesek ne. Kako je mogoče, da se to pomanjkanje znanja, duhovitosti in talenta, na vekomaj zastalih na ravni osnovne šole, sploh tolerira na
državni televiziji in za povrh še ob državnem prazniku?

Ta tradicija je povsem jasna starejšim od gospe Pesek in tistim njenih let. Gre namreč za enega najtežje prebavljivih fenomenov bivšega sistema,
nasilno poetizirani in patetični govor, značilen za svečane seje, prireditve ob državnih praznikih, radijske igre in ne nazadnje tudi za televizijske
prenose vseh teh odurnosti, ki so nam vse te praznike naredile tuje in smešne ter nas vodile k odločitvi, da svoj čas ob dela prostih dnevih raje
preživimo na Ponte Rossu. Gospa Pesek očitno ne pozna ničesar po tem času, kar bi ustrezalo zavedanju odraslega, izobraženega in radovednega
državljana. Ali – še natančneje in še huje – gospa razkriva, da se njena politična opcija ni niti za trohico odmaknila od nekdanjih priučenih navad,
ampak je zgolj zamenjala nasprotnika. Najboljša izbira so seveda tisti, katerim so njeni vodje nekoč sami pripadali. Kaj hočemo, desnica mara
tisto, kar so marali najbolj zabiti komunisti. Razlog za to leži v dejstvu, da je to najbolj preprosto, da se najlažje nadzira in da obenem privlači
najbolj butaste, ki so pripravljeni služiti. Desnica ima rada trdo roko, jasen ideološki kalup in pokorne državljane, katerim se v glavo vliva nenehno
ponavljana laž. Desnica je po definiciji totalitarna.

Na žalost je govora o prazniku, namenjenemu zaznamovanju demokratične odločitve večine, ki bi se moral tikati vseh, ne samo etničnih Slovencev
moškega spola, ki pripadajo razmeroma ozkemu krogu častilcev kamnov – in pri teh nikakor ne gre za prikupne staroverce. To je sramota za državo,
ki se je do odločitve o samostojnosti prebila skozi desetletje spretnega in prešernega ogibanja pravilom državnih in ideoloških struktur. In kdo je
konec koncev odgovoren za tako očitno poneumljanje državljanov? Poraženci ali zmagovalci?

Gospa Pesek je domnevala, da bo lahko svoje hudo potvarjanje zgodovine najučinkoviteje podala s totalitarnim primitivnim retoričnim slogom, ki
ga izvajajo smrtno resni govorci vključno z avtorico samo, ki enako smrtno resno in dolgočasno govori v imenu Škrata v finalu televizijske produkcije.
Z nekaj dobre volje bi se človek zamislil nad tem primerom samoidentifikacije... Pustimo ob strani, kako je z življenjem navdahnjeno kamenje iz
Postojnske jame lahko slišalo in izvedelo, kaj se dogaja tam zunaj, kako se je vnaprej opredeljevalo, kdo so simpatični (cesar Franček, Pučnik) in
kdo nesimpatični obiskovalci (Tito, Kučan), kdo ga danes obvešča, kako med obiskovalci prepoznava "moje ljube Slovence" itd. Formule po vzoru
"slišal sem" in "povedali so mi" so povsem bedaste, zraven pa gre še zastrašujoče banaliziranje Postojnske Jame in popolno zapostavljanje sijajne
linije naracije – o odkritju novih rovov in vsaj minimuma o kulturni zgodovini tega kraja. V splošni zmedi med spornimi, čudaškimi zgodovinskimi
sodbami prednjači pomembno sporočilo – to pot je vključena tudi človeška ribica –, da bi se morali Slovenci bolj razmnoževati, na drugi strani pa
žensk v tem »pregledu« sploh ni, razen, ko se govori o sledenju modnim trendom. Nekako bodo že razumele sporočilo.

Diletantizem in politična pristranskost ne gresta skupaj. V vrstah nacionalne RTV je nemalo strokovno podkovanih, izkazanih in razpoložljivih
profesionalcev, ki bi bili brez mnogo hrupa in krčev kadarkoli ustvariti gledljivo dokumentarno oddajo o državnem prazniku. Na cesti je na stotine
nadarjenih, izšolanih in kritično mislečih prekarcev, ki bi bili to sposobni storiti enako kvalitetno in morda celo z večjo mero izzivalnosti, saj je to
v podstati njihovega družbenega položaja. Vodstvo ustanove je nalogo kakopak prepustilo nekvalificirani osebi, nevešči medijskega ustvarjanja in
kulturno pomanjkljivo pismeni. Zaradi takšne usodne kombinacije je bila večina državljank in državljanov popolnoma izključena iz skupnosti, ki se
je bila nekoč osamosvojila – ženske, mladi, borci za svobodo, neplodni, Neslovenci in ne nazadnje tudi reveži. Postojnska jama ni več ne družbena
ne državna dobrina, marveč je pretežno v zasebni lasti. Lastnik bi moral na vsak način preprečiti tako negativno propagando svojega vira prihodka,
ki odvrača milijone obiskovalcev, predvsem tujih. Kdo pa bi hotel vstopiti v jamo, kjer naravne kamene tvorbe vohunijo za obiskovalci?

V celotni produkciji je mogoče opaziti eno samo malenkost, ki nemara vendarle vzbuja nekoliko pozitivnejši občutek. Malodane nepojmljiva
neprofesionalnost, odsotnost stila in ideološka okorelost gledalce verjetno vznemirijo precej bolj kot iz rokava stresene nove "resnice": po zmagi
leta 1945 je bilo še huje, Italijani so bili kot okupatorji na začetku priljudni, nato pa vse bolj zlovešči (vsekakor zaradi napadov rdečih banditov),
vsi okupatorji in partizani so ubijali Slovence (najhujši in najbolj krvoločni so bili predvsem slednji), kapniki ne vedo, kdo so Hrvati in Srbi (ti najbrž
nikoli niso obiskovali Postojnske jame), Kučan je majhne rasti in nič drugega, itd., itd. Tega je toliko, da bi kak povsem nevtralni gledalec utegnil
podvomiti tudi v verodostojnost etničnih presoj in dejstev o številu glasov na referendumu, nato pa bi zagotovo prišel še do vprašanja izbrisanih,
katerih se kamenje gospe Pesek ne spominja – najbrž mu jih ni nihče nikoli omenil...

RTV bi se konec koncev morala vprašati, kaj je pravzaprav pridobila z uvedbo t.i. uravnoteženosti. Zdi se, da predvsem 50 odstotkov drago
plačanega medijskega časa, namenjenega negledljivemu programu najslabše kakovosti. Na tem področju ima RTV konkurenco v Novi 24TV, ki
oddaja samo "fake" in "trash". Zakaj se ti dve medijski hiši torej ne bi sporazumeli in na podlagi takšnega dogovora vzpostavili ravnotežje? Z vidika
kadrovske zasedbe bi vse skupaj lahko bilo videti še bolje, če bi denimo gospo Pesek, gospoda Možino in še nekatere premestili na Novo 24TV in
tako sprostili mesta za izkušene in marljive prekarce. Z zgoraj omenjenimi bi odšel tudi dobršen del subjektov za intervjuje, izjave in honorarno
delo, državni televiziji pa bi ostali tisti, ki poprej niso bili "predstavljivi". Mir in red bi zaznamovala takšno zmago razuma, predvsem pa razumnega
občinstva.

Večer, V soboto, 30. 12. 2017

User avatar
ninel
Posts: 4604
Joined: 19.04.2006 19:14:19
Location: Beograd

Re: Fašizem, tukaj in zdaj

Postby ninel » 30.12.2017 12:31:24

Popovič pa še sam ne ve, kaj bi rad...

Image

Image

User avatar
macon
STRIPOHOLIK
Posts: 1714
Joined: 24.12.2005 23:11:43
Location: Škofja Loka
Contact:

Re: Fašizem, tukaj in zdaj

Postby macon » 30.12.2017 15:06:22

ninel wrote:Odličen tekst Svetlane Slapšak! Če je kdo gledal nacionalistični kičeraj Rosvite Pesek ob nekem posiljenem prazniku, ve zakaj se gre.

Svetlana Slapšak: Glas iz jame

Ob koncu starega leta in začetku novega sem želela napisati nekaj vedrega ali vsaj znosnega in kolikor toliko prigodnega, vendar mi ni bilo dano.
Kot večina drugih pozornih državljank in državljanov sem si namreč ogledala produkcijo državne televizije v čast dneva samostojnosti in enotnosti.
Nikogar ne krivim, sama sem tako hotela. Prevzemali so me občutki sramu, studa, besa, ponižanja in bede, a sem do konca vztrajala pri ogledu
tega škandaloznega izdelka, nevrednega katerekoli države na svetu, ki slavi dan svoje samostojnosti.

Gospa Pesek ima rada kamne. Kamni so hladni, gluhi, slepi, nemi in brezčutni, pa četudi sodijo med čudežne stvaritve narave. "Ljube Slovence"
nagovoriti iz jame, iz jamskih kapnikov, je kočljiva zadeva, če se že ne govori o kapnikih samih. Res je sicer, da je neživim rečem vsekakor moč
vdahniti življenje ob dobrem poigravanju s simboli, z miti, ironijo, humorjem, asociacijami, Z dobrimi dramatskimi potezami in literarno
prefinjenostjo. Toda tukaj ne gre za tak primer. Model gospe Pesek je povsem skladen z vrsto domače naloge tam nekje v četrtem ali petem
razredu osnovne šole: napišite, kaj občuti in kaj bi lahko povedal spomenik (ali denimo gora, stari hrast, most, reka itd.), praviloma v lokalnem
okvirju. Nepogrešljivo so potem najbolje ocenjeni patetični in dolgočasni zapisi in gorje tistemu, ki se drzne teme lotiti s kančkom hudomušnosti.
No, na srečo se vedno najdejo tudi bistri in duhoviti učenci in učitelji, tako da je zadeva lahko vendarle tudi zabavna. Toda v primeru gospe
Pesek ne. Kako je mogoče, da se to pomanjkanje znanja, duhovitosti in talenta, na vekomaj zastalih na ravni osnovne šole, sploh tolerira na
državni televiziji in za povrh še ob državnem prazniku?

Ta tradicija je povsem jasna starejšim od gospe Pesek in tistim njenih let. Gre namreč za enega najtežje prebavljivih fenomenov bivšega sistema,
nasilno poetizirani in patetični govor, značilen za svečane seje, prireditve ob državnih praznikih, radijske igre in ne nazadnje tudi za televizijske
prenose vseh teh odurnosti, ki so nam vse te praznike naredile tuje in smešne ter nas vodile k odločitvi, da svoj čas ob dela prostih dnevih raje
preživimo na Ponte Rossu. Gospa Pesek očitno ne pozna ničesar po tem času, kar bi ustrezalo zavedanju odraslega, izobraženega in radovednega
državljana. Ali – še natančneje in še huje – gospa razkriva, da se njena politična opcija ni niti za trohico odmaknila od nekdanjih priučenih navad,
ampak je zgolj zamenjala nasprotnika. Najboljša izbira so seveda tisti, katerim so njeni vodje nekoč sami pripadali. Kaj hočemo, desnica mara
tisto, kar so marali najbolj zabiti komunisti. Razlog za to leži v dejstvu, da je to najbolj preprosto, da se najlažje nadzira in da obenem privlači
najbolj butaste, ki so pripravljeni služiti. Desnica ima rada trdo roko, jasen ideološki kalup in pokorne državljane, katerim se v glavo vliva nenehno
ponavljana laž. Desnica je po definiciji totalitarna.


Na žalost je govora o prazniku, namenjenemu zaznamovanju demokratične odločitve večine, ki bi se moral tikati vseh, ne samo etničnih Slovencev
moškega spola, ki pripadajo razmeroma ozkemu krogu častilcev kamnov – in pri teh nikakor ne gre za prikupne staroverce. To je sramota za državo,
ki se je do odločitve o samostojnosti prebila skozi desetletje spretnega in prešernega ogibanja pravilom državnih in ideoloških struktur. In kdo je
konec koncev odgovoren za tako očitno poneumljanje državljanov? Poraženci ali zmagovalci?

Gospa Pesek je domnevala, da bo lahko svoje hudo potvarjanje zgodovine najučinkoviteje podala s totalitarnim primitivnim retoričnim slogom, ki
ga izvajajo smrtno resni govorci vključno z avtorico samo, ki enako smrtno resno in dolgočasno govori v imenu Škrata v finalu televizijske produkcije.
Z nekaj dobre volje bi se človek zamislil nad tem primerom samoidentifikacije... Pustimo ob strani, kako je z življenjem navdahnjeno kamenje iz
Postojnske jame lahko slišalo in izvedelo, kaj se dogaja tam zunaj, kako se je vnaprej opredeljevalo, kdo so simpatični (cesar Franček, Pučnik) in
kdo nesimpatični obiskovalci (Tito, Kučan), kdo ga danes obvešča, kako med obiskovalci prepoznava "moje ljube Slovence" itd. Formule po vzoru
"slišal sem" in "povedali so mi" so povsem bedaste, zraven pa gre še zastrašujoče banaliziranje Postojnske Jame in popolno zapostavljanje sijajne
linije naracije – o odkritju novih rovov in vsaj minimuma o kulturni zgodovini tega kraja. V splošni zmedi med spornimi, čudaškimi zgodovinskimi
sodbami prednjači pomembno sporočilo – to pot je vključena tudi človeška ribica –, da bi se morali Slovenci bolj razmnoževati, na drugi strani pa
žensk v tem »pregledu« sploh ni, razen, ko se govori o sledenju modnim trendom. Nekako bodo že razumele sporočilo.

Diletantizem in politična pristranskost ne gresta skupaj. V vrstah nacionalne RTV je nemalo strokovno podkovanih, izkazanih in razpoložljivih
profesionalcev, ki bi bili brez mnogo hrupa in krčev kadarkoli ustvariti gledljivo dokumentarno oddajo o državnem prazniku. Na cesti je na stotine
nadarjenih, izšolanih in kritično mislečih prekarcev, ki bi bili to sposobni storiti enako kvalitetno in morda celo z večjo mero izzivalnosti, saj je to
v podstati njihovega družbenega položaja. Vodstvo ustanove je nalogo kakopak prepustilo nekvalificirani osebi, nevešči medijskega ustvarjanja in
kulturno pomanjkljivo pismeni. Zaradi takšne usodne kombinacije je bila večina državljank in državljanov popolnoma izključena iz skupnosti, ki se
je bila nekoč osamosvojila – ženske, mladi, borci za svobodo, neplodni, Neslovenci in ne nazadnje tudi reveži. Postojnska jama ni več ne družbena
ne državna dobrina, marveč je pretežno v zasebni lasti. Lastnik bi moral na vsak način preprečiti tako negativno propagando svojega vira prihodka,
ki odvrača milijone obiskovalcev, predvsem tujih. Kdo pa bi hotel vstopiti v jamo, kjer naravne kamene tvorbe vohunijo za obiskovalci?

V celotni produkciji je mogoče opaziti eno samo malenkost, ki nemara vendarle vzbuja nekoliko pozitivnejši občutek. Malodane nepojmljiva
neprofesionalnost, odsotnost stila in ideološka okorelost gledalce verjetno vznemirijo precej bolj kot iz rokava stresene nove "resnice": po zmagi
leta 1945 je bilo še huje, Italijani so bili kot okupatorji na začetku priljudni, nato pa vse bolj zlovešči (vsekakor zaradi napadov rdečih banditov),
vsi okupatorji in partizani so ubijali Slovence (najhujši in najbolj krvoločni so bili predvsem slednji), kapniki ne vedo, kdo so Hrvati in Srbi (ti najbrž
nikoli niso obiskovali Postojnske jame), Kučan je majhne rasti in nič drugega, itd., itd. Tega je toliko, da bi kak povsem nevtralni gledalec utegnil
podvomiti tudi v verodostojnost etničnih presoj in dejstev o številu glasov na referendumu, nato pa bi zagotovo prišel še do vprašanja izbrisanih,
katerih se kamenje gospe Pesek ne spominja – najbrž mu jih ni nihče nikoli omenil...

RTV bi se konec koncev morala vprašati, kaj je pravzaprav pridobila z uvedbo t.i. uravnoteženosti. Zdi se, da predvsem 50 odstotkov drago
plačanega medijskega časa, namenjenega negledljivemu programu najslabše kakovosti. Na tem področju ima RTV konkurenco v Novi 24TV, ki
oddaja samo "fake" in "trash". Zakaj se ti dve medijski hiši torej ne bi sporazumeli in na podlagi takšnega dogovora vzpostavili ravnotežje? Z vidika
kadrovske zasedbe bi vse skupaj lahko bilo videti še bolje, če bi denimo gospo Pesek, gospoda Možino in še nekatere premestili na Novo 24TV in
tako sprostili mesta za izkušene in marljive prekarce. Z zgoraj omenjenimi bi odšel tudi dobršen del subjektov za intervjuje, izjave in honorarno
delo, državni televiziji pa bi ostali tisti, ki poprej niso bili "predstavljivi". Mir in red bi zaznamovala takšno zmago razuma, predvsem pa razumnega
občinstva.

Večer, V soboto, 30. 12. 2017


Ženska je vulgarna lažniva skrajna levičarka, zadosti je kretenski odstavek, ki sem ga zgoraj poudaril. In to nekdo zapiše v pogojih leve režimske države, ko se pravo vsakodnevno krivi po potrebah leve bande, ki odkrito vsem na očeh krade milijarde. Kdo nam vsakodnevno laže iz političnega in sistemskega vrha, če ne levi, ki so uzurpirali vse oblastne pozicije? Kdo rabi ovce, a mogoče libertarni del desnice, ki zagovarja osebno odgovornost in svoboščine, nižje davščine in manjšo državo, medtem ko levica izgleda kot zblojena čreda ovac, ki jih pastirji z najbolj debilnim laganjem vodijo, kamor jim paše? Oziroma ravno to se piše, spodbuja in nagrajuje v pogojih leve režimske države in je le en od mnogih pokazateljev, kam gremo kot družba, ko lahko čez čas pričakujemo nov krog državne leve kraje (nacionalizacija), zapiranja in v skrajni konsekvenci pobijanja, ker se to pač ni nikdar sankcioniralo in je povsem sprejemljiva javna drža stavek: "Še premalo s(m)o jih," in "Očitno bomo morali za nazaj popraviti, v čemer naši predniki niso bili zadosti temeljiti."

Poleg tega ženska "detektira" samo kar ji paše, torej iz "moralne" pozicije nabija proti desnici in "fašizmu", medtem ko je iztirjena levica povsem brez morale, ker se ji gre samo za oblastno pozo in sistemsko krajo. Od te osebe ne boste nikoli prebrali zapisa, ki bi detektiral in komentiral naslednje teme:

-milijardna bančna kraja
-nezakoniti profesorski dodatki Cerarja in ostalih in glej ga no, Cerar je bil naprej premier, nobenega procesa proti njemu in vrnil je nazaj za 8 mesecev.
-pranje iranskega denarja skozi NLB
-vulgarni izpadi starešin Levice in ZZB NOB, ki občasno direktno grozijo vsem, ki so proti njihovi levi opciji
-kršenje zakonov in ustave vladnih ministrov
-politični proces proti Noviču, za katerim se skrivajo balkanski mafijci in leva vrhuška
-Jankovićeva farmacevtka in sistemsko brisanje dokazov proti njemu, tip je še naprej župan "i nikome ništa".
-Kraja pri preplačanih medicinskih nabavah, daljšanje čakalnih vrst in mizerne zdravstvene usluge za slehernike, ki zaradi njih dobesedno umirajo, ker se jim ne nudi korektna in pravočasna specialistična obravnava.

User avatar
risar_69
STRIPOHOLIK
Posts: 9549
Joined: 14.04.2007 16:39:52
Location: Ljubljana

Re: Fašizem, tukaj in zdaj

Postby risar_69 » 03.01.2018 3:33:56

pa lahko noč vsem, dokler se ne prebudite :)
https://www.youtube.com/watch?v=oHcsM1Iq-w4
Preden začneš slikati, moraš imeti v konici čopiča srce, roko in misli!

User avatar
ninel
Posts: 4604
Joined: 19.04.2006 19:14:19
Location: Beograd

Re: Fašizem, tukaj in zdaj

Postby ninel » 06.01.2018 23:26:46

Fašistična poljska vlada je objavila seznam pedofilov, s katerim dobesedno poziva na linč, na katerem pa seveda ni nobenega - duhovnika.
http://www.index.hr/vijesti/clanak/polj ... 17809.aspx

User avatar
ninel
Posts: 4604
Joined: 19.04.2006 19:14:19
Location: Beograd

Re: Fašizem, tukaj in zdaj

Postby ninel » 06.01.2018 23:49:19

Sijajen tekst (za tiste, ki malce poznate hrvaške razmere)
https://www.portalnovosti.com/sto-je-dobro-u-hrvatskoj

User avatar
risar_69
STRIPOHOLIK
Posts: 9549
Joined: 14.04.2007 16:39:52
Location: Ljubljana

Re: Fašizem, tukaj in zdaj

Postby risar_69 » 07.01.2018 13:41:30

Preden začneš slikati, moraš imeti v konici čopiča srce, roko in misli!

User avatar
ninel
Posts: 4604
Joined: 19.04.2006 19:14:19
Location: Beograd

Re: Fašizem, tukaj in zdaj

Postby ninel » 07.01.2018 19:01:26

SDS-ovski rasizem

Image

User avatar
ninel
Posts: 4604
Joined: 19.04.2006 19:14:19
Location: Beograd

Re: Fašizem, tukaj in zdaj

Postby ninel » 08.01.2018 10:54:05

Saj človek skoraj ne more verjeti, kaj vse počne fašistična desnica, da bi opravičila kolaboracijo in rehabilitirala fašizem.
http://nova24tv.si/slovenija/politika/o ... o-resnico/

Image

User avatar
tilitili
STRIPOHOLIK
Posts: 6202
Joined: 26.02.2009 21:26:50
Location: zagorje ob savi

Re: Fašizem, tukaj in zdaj

Postby tilitili » 08.01.2018 15:39:41

ma te pičke pritlehne od daleč sikajo pa provocirajo, pa še to prek njihovih "kanalov". Noben resn medij jih ne šmirgla, svojo "resnico" trobijo prek neta skrivajoč se za tastaturo, manipulirajo s piščanški kot že 100 let nazaj, ubožčki se jim pa pustijo. Vključno z nekaterimi "akademiki", ki jim po legalni in legitimni poti ni uspelo. Ne sekiraj se, ljudje se nimamo časa ubadat z glistami.
WHOOOOA BIG FELLA; WHOOOA.

User avatar
ninel
Posts: 4604
Joined: 19.04.2006 19:14:19
Location: Beograd

Re: Fašizem, tukaj in zdaj

Postby ninel » 13.01.2018 22:31:17

Donirajte za stranko SDS, da bo zbrala 450.000 evrov!

Image

User avatar
tilitili
STRIPOHOLIK
Posts: 6202
Joined: 26.02.2009 21:26:50
Location: zagorje ob savi

Re: Fašizem, tukaj in zdaj

Postby tilitili » 13.01.2018 23:01:18

kot v Cerkvi
WHOOOOA BIG FELLA; WHOOOA.

User avatar
macon
STRIPOHOLIK
Posts: 1714
Joined: 24.12.2005 23:11:43
Location: Škofja Loka
Contact:

Re: Fašizem, tukaj in zdaj

Postby macon » 14.01.2018 17:36:47

Image
Image